HAUGESUND: Huseieren fikk 4,3 millioner i erstatning for huset etter brannen i november 2013, som skyldtes en feil i en stikkontakt. Han hadde forgjeves forsøkt å selge det i halvåret som hadde gått siden han selv flyttet ut.

Etter brannen bestemte han seg for å bygge opp igjen, og inngikk avtale om dette med Effektiv Bygg As, som også hadde arbeid for ham på hans nye hus. Gjenoppbyggingen skulle koste det samme som var utbetalt i forsikringsoppgjør.

Pantegjeld veltet lasset

Senere ble partene enige om at byggefirmaet heller skulle kjøpe det brannskadde huset av eieren for én million kroner. Da hadde han allerede betalt inn 70 prosent av gjenreisningskostnadene til byggefirmaet, uten at det var gjort noe arbeid på huset. Firmaet hadde også andre prosjekter og kom høsten 2014 i tvist med en annen byggherre, som hevet kontrakten før arbeidet var fullført.

Samtidig oppdaget Effektiv Bygg As at det var 2,7 millioner kroner i pantegjeld på det brannskadde huset de hadde kjøpt. Snart kom det for dagen at firmaet og selgeren var fullstendig uenige om hvem som skulle gjøre opp denne pantegjelden, som ikke var nevnt i kontrakten mellom dem. Sammen med tvisten med den andre byggherren, førte oppdagelsen av den omstridte pantegjelden til at byggefirmaet gikk over ende.

Rettet kravet mot styremedlemmene

Det ble åpnet konkurs i mai 2015. Snart ble det klart at det ikke var midler i boet til å dekke uprioriterte krav, blant dem millionene som huseieren hadde innbetalt for gjenreisning av huset, og den millionen han skulle ha for branntomta han hadde solgt. Dermed tok han ut forliksklage mot tre av byggefirmaets styremedlemmer og vant fram i forliksrådet mot den ene, mens rådet avviste saken for de to andre. Alle tre styremedlemmene brakte deretter saken inn for Haugaland tingrett.

Huseieren hevdet at det var styremedlemmenes ansvar at firmaet hadde benyttet pengene hans til andre prosjekter enn å bygge opp igjen huset hans. Han mente det var utført minimalt med arbeid på huset da det til slutt ble solgt på tvangssalg for 1,2 millioner kroner. Han presenterte et regnestykke som viste at firmaet ville sitte igjen med en nettogevinst på 1,3 millioner kroner ved salg av et gjenreist hus etter også å ha innløst pantet på eiendommen. Han selv ville imidlertid sitte igjen med et tap på 1,65 millioner kroner dersom det var meningen at han skulle innfri pantegjelden.

Tapsprosjekt – eller gevinst?

Verken byggefirmaet eller retten godtok det regnestykket, og viste blant annet til at det er stor forskjell på byggepris og markedspris. Selv om det kostet 4,3 millioner å bygge huset, regnet firmaet med å få bare 2,7 millioner for det ved salg etter gjenreisningen. Om de også skulle innfri pantegjelden, ville avtalen bli et tapsprosjekt som retten mener det har formodningen mot seg at Effektiv Bygg As ville innlate seg på.

På den andre siden ville huseieren sitte igjen med en stor gevinst dersom firmaet innfridde gjelden, og retten kan ikke se noen grunn til at huseieren skulle tro at han skulle bli tilført verdier fordi huset brant ned.

Dermed ble byggefirmaet frikjent, og den uheldige huseieren må betale styremedlemmene 180.000 kroner i tillegg til sine egne. Han har en måned på seg til å vurdere å anke avgjørelsen.