Ber kommunen om å få bygge enda høyere blokker her

Reguleringsplanen sier fire blokker, hvor tre kan bygges med fem etasjer og den siste med seks etasjer. Nå ber utbyggeren om å plusse på en etasje i alle blokkene.