[BA]: – Tidligere kunne vi bruke en dag på denne typen kontroller, som nå kan gjennomføres på 30 minutter, sier Svein Erik Enge, sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet.

Han presiserer at de fortsatt utfører ordinære tilsyn.

Etter at det i 2015 ble innført strengere regelverk for hvor mye svovel som kan være i drivstoff til skip som seiler i Europa, har Sjøfartsdirektoratet gjennomført jevnlige kontroller.

Men der de før har måttet foreta kontrollene om bord på skipene, bruker de nå en drone som følger skips innseiling til kai.

– Flygende støvsuger

Det var TV2 som først omtalte den nye metoden å overvåke skipstrafikken på.

– Dronen fungerer som en flygende støvsuger. Den suger inn gassen den flyr igjennom. I løpet av få minutter har vi informasjonen vi trenger til å avgjøre om fartøyet er innenfor eller utenfor kravet, forteller Enge entusiastisk.

Svovel i store mengder kan være både helseskadelig og miljøfarlig.

Enge forteller at rundt fem prosent av skipene de kontrollerer har for høye målinger av svovel i drivstoffet.

– Drivstoff med høyt svovelinnhold er billigere i flere land. Derfor er det en del skip som prøver seg. Men bryter de maksgrensen risikerer de overtredelsesgebyrer, som så langt har vært på mellom 100 000 og 600 000 kroner, sier han.

Det er kystvakten som gjennomfører overvåkingen med den nye dronen, på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

 

Jevnlige kontroller

På dronen er det festet en spesiallaget sensor som sniffer inn røykgassen fra skipene på vei mot Bergen Havn.

– Vi får umiddelbart vite hvilke nivåer skipene slipper ut. Deretter går vi om bord og tar oljeprøver av svovelinnholdet i drivstoffet, sier Enge.

Stein Magne Eidissen er maskinmester om bord på Kystvaktskipet KV «TOR».

Han er en av dem som styrer dronen på kontrolloppdragene.

Nylig avdekket de at det portugisiske cruiseskipet «Astoria» hadde for høye konsentrasjoner av svovel på vei inn i Bergen Havn.

– Vi tar stikkprøvekontroller av trafikk som går på tungolje, sier Eidissen.

For å kvalitetssikre at resultatene er riktige blir prøvene sendt til et laboratorium i Stavanger.

Innen 14 dager foreligger vanligvis fasiten.

– Vi kommer til å gjennomføre jevnlige kontroller i Bergen Havn. Dette er et glimrende våpen i kamp mot miljøkriminalitet, fastslår Svein Erik Enge.

 

Denne saken er hentet fra Bergensavisen.