HAUGESUNDS AVIS MENER: De fleste religioner og humanistiske livssyn har en variant av «den gylne regel» eller gjensidighetsprinsippet.

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem,» heter det i Matteusevangeliet i Bibelen.

«Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg,» heter det i jødenes Talmud Shabbat. Koranen sier «Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig.»

Det er neppe kommunal forvaltning man først og fremst har tenkt på i utformingen av disse formuleringene, men kanskje bør det henge en brodert variant av disse i Haugesunds rosa rådhus.

I flere saker mener vi at Haugesund kommune har kuttet svinger i plan- og byggesaker.

Vi har bortsprengingen av Haugeklubben før reguleringsplanen var godkjent og bygging og bruk av nye Bytunet med den flotte lekeplassen før nødvendige tillatelser var i orden – og forhold til grunneiere var avklart.

Nå sist har vi brakkesaken på Breidablik. Der har kommunen som grunneier tilsynelatende tatt noen snarveier når de leier ut grunn slik at en utbygger bruker skolegården til arbeidsbrakker i to etasjer.

Kjell Inge Bråtveit og tillitsvalgte ved læringssenteret mener kommunen opererer på kant av loven. Kanskje er det for skarpe beskyldninger, og det skal kommunen få finne ut av.

Uansett danner det seg et bilde av at Haugesund kommune kan være noe kjapp til å kjøre på i saker der de selv er involvert. Vi setter pris på en handlekraftig kommune, og i de nevnte sakene er det mulig at utfallet ville bli som det ble uansett.

Likevel er det viktig at kommunen tydelig viser at de følger reglene til punkt og prikke i slike saker. Irritasjonen private kan føle i møte med kommunen i bygg- og plansaker, kan vokse seg betydelig større om folk oppfatter at kommunen ikke er så nøye på det på egne vegne.

Da er det fare for at terskelen for å ta seg til rette blir enda lavere. Dessuten blir det fort ekstra støy og krangel med naboer og advokater.

Det er uheldig.