SAMFUNNSSIKKERHET: Tirsdag kveld presenterte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin befolkningsundersøkelse, melder NRK.

DSB-direktør Cecilie Daae sier det ikke er samsvar mellom det myndighetene er mest oppmerksomme på og det befolkningen er mest redd for.

– At folk er redd for cyber og terror, henger nok sammen med hendelsene som har vært og eksponeringen der ute. Men både klima, strømutfall og storulykker er ting DSB tenker at er mer sannsynlig og som har store konsekvenser. Den type ting er befolkningen lite bekymret for.

DSB mener befolkningen bør legge forhåndsplaner dersom en krise skulle oppstå. I undersøkelsen fastslår de at over halvparten opplever at de er for dårlig forberedt på dette.

– Vi ser at ganske mange har for eksempel lys og fyrstikker, men så blir det dårligere jo mer komplisert beredskapen skal være, sier Daae.

Også på nett kan noen forholdsregler være til stor hjelp, som å bruke innlogginger kalt to-faktor.

– Det innebærer at man i tillegg til vanlig brukernavn og passord også må taste inn en kode som du får på mobilen, sier direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse.

Kapring, flom, fjellskred, utslippsulykker og atomulykker som fører til radioaktivt nedfall er de neste farene på bekymringslisten. Vi er minst bekymret for pandemi, krigshandlinger på norsk jord og forsyningskrise.