– Straffesystemet må endres

Samfunnets behov for trygghet må veie tyngre enn behovet stadige forbrytere har for frihet, mener tidligere politileder i Haugesund og Karmøy.