Takker for hjelp og omsorg i tragedien

Året startet med et skrekkscenario Gerd Thorbjørnsen ikke kunne ha sett for seg. Likevel vil hun takke for omsorgen hun og familien har fått.