– Alle har plikt til å melde fra dersom de har mistanke om at dyr lider

Illustrasjonsfoto: oto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Illustrasjonsfoto: oto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag skrev Haugesunds Avis om et lokalt sauehold der Mattilsynet så seg nødt til å avlive hele besetningen. I fjor mottok Mattilsynet i region Sør og Vest 2.374 meldinger fra folk som var bekymret for at dyr ikke hadde det bra.

DEL

HAUGESUND: Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med året før.

– Det er veldig viktig at folk melder fra til Mattilsynet hvis de har mistanke om at dyr ikke har det bra. Alle har plikt til å melde fra dersom de har mistanke om at dyr lider, sier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet.

Mattilsynet drar på tilsyn i alle typer dyrehold, med både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr.

Tallet på bekymringsmeldinger øker for hvert år. I fjor dreide over 60 prosent av bekymringsmeldingene i region Sør og Vest seg om kjæledyr.

Alvorlige brudd på dyrevelferdsloven blir anmeldt til politiet

Mattilsynet vurderer hver enkelt bekymringsmelding som kommer inn.

– Vi må alltid vurdere om vi skal ut på tilsyn, eller om vi skal ta kontakt med dyreeieren på en annen måte, sier Herikstad.

– Dyreeiere som står bak alvorlig vanskjøtsel eller mishandling av dyrene sine får overtredelsesgebyr eller blir anmeldt til politiet av Mattilsynet. Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr, sier han.

Regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Eier har alltid ansvaret

Den som eier et dyr har plikt til å sørge for at det har det bra.

– Det er et stort ansvar å eie et dyr. Det er alltid, uten unntak, den som eier dyret som er ansvarlig for at dyret blir behandlet med omsorg og respekt, ut fra dyrets egenart, sier Herikstad.

Mattilsynet nettside har en varslingsknapp der det er enkelt å melde fra om bekymringer for dyr eller andre av Mattilsynets ansvarsområder, som for eksempel dårlig hygiene på spisesteder. 

I hele landet fikk Mattilsynet i fjor inn 9.381 bekymringsmeldinger som gjaldt dyr.

LES OGSÅ: – Det eneste riktige for å spare dyra for mer lidelse

Artikkeltags