Nye E134: Nesten en time redusert reisetid

E134 Gvammen - Vågsli

E134 Gvammen - Vågsli

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

SAMFERDSEL: Den såklate HolteRapporten samsvarer med Statens vegvesens analyse om at den nye E134 over Haukelifjell bør ligge lenger nord.

Dermed reduseres avstanden mellom Haugesund og Oslo med 35 kilometer og reisetiden med 51 minutt.

Statens vegvesen har stått for lokale høringer av konseptvalgutredningen og de har nå vært til ekstern kvalitetssikring (KS1). Kvalitetssikringen ble utført av Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, A-2 Norge AS og Proba samfunnsanalyse AS. Rapportene er nå klare og sendt over til Samferdselsdepartementet.

Den omfattende kvalitetssikringsrapporten til regjeringen anbefale riksveg 52 - Hemsedalsfjellet som ny øst-vest-trasé i tillegg til E134.

– Konseptvalgutredningene av strekningene Rv. 52 og Rv. 7 Gol - Voss og E134 Gvammen - Vågsli om traséval gjennom Telemark, er nå vurdert av en ekstern kvalitetssikrer. Samtidig har de vært på høring. Kvalitetssikringen støtter Vegvesenets anbefaling om at Rv. 52, sammen med E134, vil være det beste alternativet når en skal velge hovedveisamband mellom Østlandet og Vestlandet. Nå skal vi vurdere forslagene, før vi tar en avgjørelse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken