Styreleiaren i Skakkesenteret i Etne, Ståle Tungesvik: Ser berre to løysingar for Skakkesenteret

Enten kjøper Etne kommune idrettshallen i Skakkesenteret for 30 – 40 millionar og gjer eigarselskapet tilnærma gjeldfritt. Eller så gir Hordaland fylkeskommune/Etne kommune den nedlagde skuledelen av senteret til eigarselskapet, Skakke SA, slik at selskapet kan leiga desse lokala ut og tena pengar til drifta.

Artikkeltags