Gå til sidens hovedinnhold

Et spill om smelteverket i Odda

Artikkelen er over 18 år gammel

Odda Smelteverks fall framtrer mer og mer som resultat av det som ser ut som et spill der eierne forsøker å hente inn så mye som mulig av verdier. Samtidig blir Odda som samfunn sittende igjen med en gedigen baksmell.

Informasjonene som nå kommer fram fra tidligere og nåværende nøkkelpersoner avdekker et spill der desinformasjon, feilvurderinger og til dels misbruk av enkeltpersoner er sentrale elementer. Og etter det Haugesunds Avis har fått kjennskap til skal det også være inngått tvilsomme avtaler om kjøp og salg.
Styrer unna kreditorene
Det skal blant annet være inngått avtale mellom Odda Smelteverks søsterselskap Ferro A/S og tyske Degussa om kjøp av dicy til en pris langt under markedspris. Dette bekreftes av både administrasjonen ved Odda Smelteverk og fagforeningsleder Trygve Bolstad.
Ifølge en av avisens velinformerte kilder skal avtalen ha en antatt verdi på minst 15 millioner kroner på årsbasis. Pengene vil ikke kreditorene få tak i fordi de går via et selskap i London som eies av amerikanske Phillip Brothers og Degussa.
Det samme gjelder Odda Smelteverks salgsavtale med samme Degussa om salg av CY-50-fabrikken, der salgssummen materialiseres gjennom en svært gunstig pris på råstoffet kalsiumcyanamid. Sannsynligvis vil heller ikke deler av disse inntektene havne i kreditorenes lommer.
Verdier slaktes
CY-fabrikken var Odda Smelteverks beste investering. Den flunkende nye fabrikken ga vesentlige bidrag til at underskuddet i den totale virksomheten ikke ble enda større. (Underskuddet var på ca. 45 millioner i 2001).
Så sent som i vår sa styreformann Odd Samstad både til de ansatte og til kommunestyret at nettopp i den fabrikken lå framtiden. Men produksjonen skulle settes på vent i et par år. I disse dager slaktes hele fabrikken av Degussa, Odda Smelteverks største konkurrent. Mye tyder på at den avtalen ble gjort allerede i november i fjor. Ved fabrikken bekreftes det at det foreligger en avtale, men ingen kjenner til det nøyaktige innholdet.
Monopol
Dette er ett av elementene som gir næring til en mistanke om at det i bunn på hele saken kan det ligge en industripolitisk avtale hvor den ene parten sitter i USA og den andre i Tyskland ved henholdsvis Phillip Brothers og Degussa (Tidligere SKW).
I 1999 var Degussa i Odda og foretok en grundig revisjon av hele smelteverket. Motivet var oppkjøp av sin eneste konkurrent i Europa på produktene dicy og CY-50. Degussa hadde 12-14 personer med seg. Det ble lagt inn bud, men lenger kom det ikke. For et oppkjøp ville gi Degussa monopol i Europa på produktene, og det var i strid med ESAs regelverk.
Avtalt spill?
Kort tid etter dukket Phillip Brothers opp, kastet et blikk over industrigjerdene, la inn et høyere bud enn Degussa og fikk tilslaget.
Odda kommune ikke vil ikke sitte som passive tilskuere til det som nå skjer. Saken om Odda Smelteverk vil bli satt på dagsordenen i formannskapet i morgen og vil trolig bli gjenstand for et ekstraordinært møte i kommunestyret. I dag brukes begrepet industriskandale både av ansatte og lokale politikere.
RESTENE: Dette er snart det eneste som er igjen av verdier i Odda Smelteverk. Bildet er tatt på tønneloftet.
Foto: KAI-INGE MELKERAAEN

Kommentarer til denne saken