Fiskeopning i natt i Etne og Vikedal: Kor står laksen?

Av

Berre 98 villaksar og 130 sjøaurar har til fredag føremiddag passert fiskefella og gått opp i Etneelva.