Arne Bergsvåg fekk refs frå søster i Etne

Sp-gruppeleiar i Etne kommunestyre, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim tok eit oppgjer med broren, Arne Bergsvåg i Vindafjord, som hadde ironisert over etnepolitikarane sin angivelege manglande samarbeidsvilje.