– Med denne interessen kunne vi nok hatt enda flere enn ett ekstra kurs

Pågangen ble stor for høstferie-kurset.