KÅRING: Rådhuset i Haugesund er i finalen i kåringen av landets flotteste rådhus.

Det er Kommunal Rapport  som står bak kåringen.Blant 40 innsendte forslag, er fem gått videre til finalen. I tillegg til Haugesund er rådhusene i Åseral, Eidsberg, Hamar og Kongsberg finaleklare. Nå er det opp til folket å stemme fram vinneren.

HER KAN DU AVGI DIN STEMME

Finalistene er plukket ut av Erling Dokk Holm, forsker ved Arkitekthøgskolen og skribent i diverse publikasjoner, Peter Butenschøn, arkitekt og byplanlegger, og Hans L. Clementz, spesialrådgiver i KS.

HER ER JURYENS BEGRUNNELSE FOR Å SENDE HAUGESUND RÅDHUS TIL FINALEN:

Haugesund rådhus er et hovedverk innen den nordiske nyklassisismen. Den rosa fargen var også mye brukt av klassisistene. Rådhuset er tegnet av Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas og ble innviet i 1931. Med sine søyler, buer og kuppel i taket er rådhuset et resultat av sterke inntrykk de to fikk på en studietur i Italia i 1921.
Rådhuset var en gave til byen fra skipsreder Knut Knutsen og kone. Siden 1993 har rådhuset og rådhusparken vært fredet etter kulturminneloven. Noe av det mest karakteristiske ved rådhuset er fargen. Rådhuset har alltid vært lyserødt eller rosa.
Rådhuset ruver med både størrelse og farge. Fasaden er på 60 meter, og fra toppen av kuppelen og ned til bakken er det 25 meter. Rådhusets samlede bruksareal er på drøyt 3.000 kvadratmeter og inneholder en rekke kommunale kontorer, samt møtelokaler for formannskapet og bystyret.

Juryens flertall: Dette er det klassiske byrådhuset ut mot den store rådhusplassen. Bygget markerer et vannskille i norsk arkitekturhistorie. Her er det gjort mer enn å kopiere europeisk arkitektur, og spesielt er midtpartiet med søylene flott. Den rosa fargen er dristig, både den gangen det ble bygd og i dag. Interiøret er også vakkert.

Juryens mindretall: Det er et bygg som rager i arkitekturhistorien og er interessant rent historisk, men det er pompøst og med til dels voldsomme proporsjoner.