Storaksjon kan koste folk dyrt: – Dette var nedslående

Politiet, Statens naturoppsyn og Fiskeridirektoratet har de siste dagene hatt en lenge planlagt storaksjon mot ulovlige fiskeredskaper. Det kan bli dyrt for flere.