Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

– Det er på de minste fartøyene vi finner mest feil og mangler på redningsutstyr. Det er også her de fleste dødsulykkene skjer, sier underdirektør Geirmund Eikje i Sjøfartsdirektoratet.

I fjor gjennomførte direktoratet 172 uanmeldte tilsyn på fiskefartøyer. Hele 13 prosent av de minste båtene manglet eller hadde feil på redningsdraktene. I 2012 var tallet 20 prosent.

– Det går i riktig retning, men vi skulle ønske utviklingen gikk fortere. Det er tross alt snakk om tiltak som kan skille mellom liv og død, sier Eikje til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Sjarkfiskerens arbeidsantrekk er som regel oljehyre uten flyteelementer. Og ettersom redningsvesten hindrer arbeidet, ligger den ofte under dekk.

– De minste båtene er de farligste, og er fiskeren alene om bord, øker risikoen. Det er seks ganger farligere å være sjarkfisker enn å arbeide på havgående fiskefartøy, sier Knut Åsle i Hansen Protection, som produserer maritimt sikkerhetsutstyr.

I fjor omkom tre fiskere i norske farvann og i 2016 døde seks, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Nesten alle ulykkene gjaldt mindre fiskebåter.

– Temperaturen langs norskekysten ligger i snitt nærmere fem grader det meste av året. I slikt vann mister du bevisstheten innen 30 minutter, og fryser i hjel innen en og en halv time, sier Åsle.

Ifølge Geirmund Eikje i Sjøfartsdirektoratet vil sikkerheten på mindre fartøy bli prioritert i 2018.

– Vi ønsker å se nærmere på sikkerheten rundt særlig risikable operasjoner på mindre fartøy, eksempelvis slepeoperasjoner, ankerhåndtering, lasting og lossing med kran og fiske med trål. Manglende rutiner for arbeidssituasjoner og risikovurdering er bakenforliggende årsak til mange ulykker. Systematisk sikkerhetsstyring er derfor viktig for å forebygge disse ulykkene. I tillegg jobber vi stadig med holdningsskapende arbeid for å få vanlige fiskere til å sikre seg bedre, sier han.

Såkalte arbeidsdrakter er vanlig å bruke til arbeid i Nordsjøen og til offshore-selskaper over hele verden. Disse draktene er pustende og langt behageligere å arbeide i. Men fiskerne er sene til å ta i bruk moderne drakter, ifølge Åsle.

– Mens eldre fiskere er motvillige til pålegg om å benytte sikkerhetsutstyr, er yngre mer åpne for å benytte redningsdrakter og etablere sikkerhetsrutiner om bord, uttaler Knut Åsle. (ANB)