HAUGESUND: Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk viser ellers at det har vært 106 arbeidsulykker i år, omtrent det samme som samme periode i fjor da det ble registrert 115 ulykker med personskade.

– Det er gledelig at vi ser en liten nedgang på antall personulykker, men vi hadde ønsket en betydelig større nedgang på arbeidsulykker, og spesielt på antall omkomne, sier Alvestad.

Antall dødsulykker viser ikke tilbakegang, da fire omkomne er det samme antall dødsulykker som i 2017 og 2016. En av de som mistet livet i år var en utenlandsk fisker som arbeidet på et større fiskefartøy. Han entret en lastetank som skulle luftes ut, mistet bevisstheten på grunn av oksygenmangel, falt ned i tanken og ble liggende med ansiktet i rester fra lasten.

– Uakseptabelt høyt

Videre var det to hendelser der fiskerne har falt over bord. Et av fartøyene drev med garnfiske og det andre krabbefiske.

Den fjerde dødsulykken skjedde da at fartøy gikk ned med fisker om bord.

– Generelt mener vi at det totale antall personulykker ulykker med fartøy er uakseptabelt høyt. Jeg tror det nå er nødvendig å minne både de på land og de som jobber om bord på at sikkerheten må tas mer på alvor. For øvrig har vi merket oss at omkring 20 prosent av det samlede antall innrapporterte ulykker har tilknytning til havbruksnæringen, sier Lars Alvestad.