– Lange dager i bakken tar på for ankler, leddbånd og knær. Mange av uhellene skjer mot slutten av dagen. Da har både hode og kropp egentlig fått nok, sier Petter Lassen, skadesjef for reise i Frende Forsikring.

Flest kneskader

Kneskader registreres det mest av i alpinanleggene i løpet av vinteren. Dette gjelder også for påsken. Det er nesten dobbelt så mange kneskader som skader i armen i løpet av en sesong i norske skibakker.

– Etter kneskader ser vi en jevn fordeling av skader i skulder, håndledd, arm og ankel, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF), Camilla Sylling Clausen.

– Hver påske ser vi flere skader som meldes inn etter fall i skibakken. Samtidig er det greit å huske på at alpinskader utgjør mindre enn én prosent av det totale antallet ulykkesskader til legebehandling i Norge hvert år, sier Lassen.

Utenfor løypene

Det er i terrengparker og utenfor merkede og preparerte løyper de fleste skadene oppstår, viser statistikken fra ALF.

– Hvor mange som skader seg alvorlig i bakkene hver sesong varierer veldig. Det kan gå flere år uten alvorlige skader, men i fjor hadde vi dessverre seks dødsfall i tilknytning til alpinanleggene. Sylling Clausen.

Disse ulykkene hadde veldig ulike hendelsesforløp, flere av dem skjedde utenfor merkede og preparerte løyper. Sylling Clausen minner om at skiløpere må være bevisste på farene som kan oppstå og ansvaret man har når man ferdes utenfor løypenettet.

Ni av ti faller selv

Generelt mener Sylling Clausen at folk er flinke til å tilpasse seg, også når mange mennesker er samlet i påskebakken samtidig.

– Her har også skipatruljen en viktig oppgave. Det er viktig å sikre og merke bakkene der det er ekstra utsatte soner i for eksempel kryssende løyper eller typisk travle soner, sier hun.

Ni av ti skader i bakken skyldes at skiløperen faller selv, viser fersk statistikk.

– En del av dem som tar turen til skianleggene i påsken, er ikke like rutinerte som dem som ferdes der hele sesongen. Da er det viktig å være oppmerksom og huske på at ferdighetsnivået er ulikt, sier Petter Lassen.

Saken fortsetter under bildet.

Bruker hodet

Åtte av ti nordmenn over 18 år bruker hjelm når de er i skibakken, viser en undersøkelse fra 2017. Legger man til barna, vil tallet trolig være enda litt høyere.

– Dette er gode tall og viser at nordmenn bruker hodet før de setter utfor. Det er godt å se at så mange nordmenn bruker hjelm. Her er det gjort mye forebyggende arbeid. Hjelmbruk er viktig for å forhindre alvorlige skader, sier Petter Lassen.

– Hjelmbruken har gått kraftig opp i Norge siden 1990-tallet, noe som også har gjort at andelen alvorlige hodeskader er redusert. Men antallet hodeskader er ikke endret stort. Derfor må vi fortsatt minne skifolket om å konsentrere seg i bakken og huske skivettreglene, sier Lassen. (ANB)

Viktige alpinvettregler

  • Ansvar for å unngå skade Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
  • Avpass farten etter forholdene Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
  • Vikeplikt Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
  • Forbikjøring/utforkjøring Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
  • Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
  • Stopp i nedfarten Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder. Til fots i nedfarten Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
  • Skistoppere/fangremme Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt Respekter skilt Følg skilting, merking og anvisninger. Hjelp til ved ulykker Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
  • Kilde: Alpinanleggenes Landsforening