Etterlyser fortgang i bussterminal-planer

SPØR OM FLOTMYR: Venstre mener det er prekært å få på plass tomtealternativ for ny bussholdeplass på Flotmyr.

SPØR OM FLOTMYR: Venstre mener det er prekært å få på plass tomtealternativ for ny bussholdeplass på Flotmyr. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I nesten ett år har Haugesund kommune ventet på avklaringer om hvor ny bussterminal på Flotmyr skal ligge. Nå krever Venstre svar fra Rogaland Fylkeskommune.

DEL

HAUGESUND: Tirsdag 27. november er det møte i fylkesutvalget. Da vil Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen stille spørsmål om statusen for å få på plass tomtealternativ for ny bussholdeplass på Flotmyr.

– Haugesund kommune har jobbet lenge med regulering av Flotmyrområdet som en ny bydel, og det er derfor bakvendt at fylkeskommunen ikke har fullført prosessen om hvor ny bussterminal skal ligge, sier Endresen i en pressemelding.

Venstre mener at en rask avklaring av hvor ny bussterminal skal ligge er utrolig viktig for utviklingen av området.

– Hvorfor får ikke Haugesund svar?

Ifølge pressemeldingen har kommunen har ventet på avklaringer i nesten ett år, og Endresen lurer på hva som er årsaken til at henvendelser fra Haugesund kommune ikke har blitt besvart av administrasjonen i fylkeskommunen.  

– Dette er en viktig sak som må klareres for å sikre en god kollektivdekning, både innad i Haugesund kommune og med tanke på kollektivtilbudet regionalt som et viktig knutepunkt for hele Haugalandet, legger Berggård Endresen til.

Hun viser til Haugesunds Avis sitt oppslag om tilstanden på bussterminalen.

– At situasjonen er prekær, blir bare enda mer bekreftet i Haugesunds Avis den 23.11, hvor det framkommer at bygningen faller fra hverandre i så stor grad at kommunen har satt opp sperringer, mener gruppelederen.

Spørsmålet som framlegges i Fylkesutvalget lyder slik:

Spørsmål: Når vil mulighetsstudien for ny bussterminal på Flotmyr foreligge?  
 

Begrunnelse: Haugesund kommune jobber for tiden med regulering av Flotmyrområdet som ny bydel med boliger og tjenestetilbud. Lokalisering og arealbruk knyttet til ny bussterminal vil i stor grad påvirke muligheter og begrensninger for utvikling av området. Fylkeskommunen skal utføre en mulighetsstudie for ny bussterminal basert på ulike lokaliseringsalternativ. Denne studien har latt vente på seg.

Artikkeltags