KARMØY: Både Haugesund og Karmøy kommune er bedt om å ta imot 75 flyktninger og asylsøkere hver neste år, ingen av dem mindreårige.

Norske kommuner blir i alt bedt om å ta imot 13.000 flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget opphold neste år.

Av de 13.000 er 3.120 kvoteflyktninger som hentes direkte fra flyktningleirer. 1.100 er enslige mindreårige asylsøkere.

Hittil i år er det bosatt cirka 10.000 asylsøkere som har fått opphold og flyktninger. Målet for i år er å bosette 15.000.

Tysvær blir neste år bedt om å ta imot 20, Bokn ingen, Sauda og Suldal 15 hver, Utsira ingen, Sveio 13, Bømlo 45, Stord 48, Etne 15 og Vindafjord 20.