OSLO: 14. februar la Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fram tallene som viste at 15.291 flyktninger ble bosatt i fjor, dobbelt så mange som i 2014 og 4.000 flere enn i 2015.

Dagbladet har sett på utviklingen fra 2010 til 2016, hvor SV hadde den ansvarlige ministeren de fire første årene og Frp de tre siste. I SVs år lå den årlige bosettingen mellom 5.500 og 6.600.

–Regjeringen har i løpet av sine tre første år bosatt nesten 50 prosent flere flyktninger enn Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen gjorde i løpet av fire år, sier Ingerd Schou (H). Lysbakken og Thorkildsen hadde ansvaret de fire siste årene av de rødgrønnes regjeringsperiode.

SVs kommunalpolitiske talsperson Karin Andersen mener kommunene har tatt imot flyktningene på tross av, ikke på grunn av, regjeringen.

– Dette har kommunene gjort på tross av Frps oppfordring om ikke å bosette og at mange Frp-representanter i kommunestyrene har stemt nei. Dette viser at kommunene forsto alvoret under flyktningkrisa og tok ansvar, sier hun.