FLYPLASSEN: – Regjeringen har tatt sin beslutning. Driften av flyplassen blir lagt ut på anbud, sier Terje Halleland (Frp) til Haugesunds Avis.

Avinor skal fortsatt være eier, mens driften kan altså lokale aktører vinne gjennom en anbudskonkurranse. Det betyr at driften videre vil ligne på slik det er i dag, men lokale drivere får enda større ansvar og kan drive enda mer helhetlig, sier Halleland.

Det har vært stor usikkerhet rundt framtiden for flyplassen, spesielt utelandsrutene, siden dagens driftsavtale går ut i 2018. Som ordinære Avinor-flyplass kunne det sett mørkt ut for utenlandsrutene.

Det er ikke opplyst hvor lang driftsperioden blir i det nye anbudet, men man ser for seg 20-30 år.

Dette blir et pilotprosjekt for andre flyplasser. Altså vil ingen andre få samme mulighet før man har høstet erfaring fra Haugesund lufthavn, Karmøy.

Les også: - Dette betyr enormt mye for enormt mange

- Konkurranse gir rom for innovasjon og nytenking, slik at kundene får bedre tjenester. Regjeringa følger opp Sundvoldenerklæringa ved å legge til rette for at kommuner og private aktører kan delta i utviklinga på og rundt flyplassene. Til neste år vil Samferdselsdepartementet ta fatt på arbeidet med en slik utvikling for Haugesund lufthavn, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Formelt blir det en tjenestekonsesjonsmodell for flyplassen på Karmøy. Den som får konsesjonen skal drive hele flyplassen, og står også fritt til å fastsette lufthavnavgiftene og styre den kommersielle driften, opplyser Samferdselsdepartementet.

Det blir ikke gitt tilskudd til driften, og driftsselskapet må betale et årlig vederlag til Avinor for å bruke infrastrukturen på Helganes.