Avinor-sommel kan stoppe Spania-rutene

I FARE: De populære direkterutene til Malaga og Alicante kan forsvinne etter denne sommersesongen.

I FARE: De populære direkterutene til Malaga og Alicante kan forsvinne etter denne sommersesongen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Avinor har ennå ikke fulgt opp instruksen fra samferdselsministeren. Det kan bety slutten for Spania-rutene fra Helganes.

DEL

KARMØY: Avtalen med Ryanair om rutene fra Helganes til Malaga og Avinor utløper etter denne sesongen. Styreleder Martin Laurhammer i Lufthavnutbyggingen AS (LUB) bekrefter at en ny avtale med det irske lavprisselskapet, gjeldende fra 2018, må på plass senest 1. mai i år.

Hvis ikke blir de populære Spania-rutene fra Helganes lagt ned.

Det vil i så fall bety at utenlandstrafikken på Helganes blir redusert med omtrent 40.000 passasjerer årlig. I fjor reiste 163.475 utenlandspassasjerer til og fra flyplassen på Karmøy. Det var 20 prosent færre enn i 2015.

LUB har siden Ryanair etablerte ruter fra Helganes i 2003, hatt en avtale med Avinor om å utvikle utenlandstilbudet fra flyplassen. Avtalen går ut 30. april neste år. Da skal driften av Helganes overlates fra Avinor til en ikke-statlig aktør etter en anbudskonkurranse.

Lokalt har det vært jobbet hardt for å få på plass en overgangsordning, for å sikre rutetilbudet på Helganes i perioden fra dagens LUB-avtale utløper til en ny driver av flyplassen er på plass.

Ifølge Laurhammer er en slik overgangsordning en forutsetning for å kunne opprettholde Ryanair-rutene fra og med neste sommer.

LES OGSÅ: Flyplassdriften legges ut på anbud

Stoler på statsråden

Avinor fikk i et brev 6. mars i år beskjed fra samferdselsdepartementet om å etablere en overgangsordning for Helganes «så raskt som mulig og før 1. mai 2017». I praksis betyr det en forlengelse av LUB-avtalen.

LES OGSÅ: – Uten denne avtalen hadde vi mistet Spania-rutene

Så langt har ingenting skjedd.

– Jeg har tiltro til at statsråd Ketil Solvik-Olsen, som har gitt Avinor så klare direktiver, får på plass en overgangsordning som sikrer rutene, sier styreleder Laurhammer i LUB.

Samtidig innrømmer han at tiden for å få på plass både overgangsordningen og en ny Ryanair-avtale om Spania-rutene, er i ferd med å renne ut.

– Jeg føler politisk ledelse i departementet utad har vært veldig tydelig. Men jeg er bekymret for at det er få dager igjen til fristen går ut, sier han.

Har ikke startet

I en e-postutveksling med Haugesunds Avis bekrefter kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor at selskapet ikke har fulgt opp instruksen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og hans departement om å etablere en overgangsordning.

– Ja, det er korrekt, og som jeg skrev så avventer vi jo nå avklaringer og tilbakemelding fra departementet på den videre prosess, skriver Ulverud i en av e-postene til Haugesunds Avis.

Hun har foreløpig ikke besvart spørsmålet om hvorfor arbeidet med en overgangsordning ennå ikke har startet.

LES OGSÅ: Utenlandstrafikken på Helganes sikret til 2018

Prosessen Ulverud viser til, er et brev fra Avinor til samferdselsdepartementet datert 5. april. Der skriver Avinor at flyplassdriften kan lyses ut på anbud innen utgangen av mai, at kontrakt mest sannsynlig kan inngås innen utgangen av året, slik at ny driver kan overta 1. mai neste år.

Følgelig er det ikke behov for noen overgangsordning, mener Avinor.

– Utrolig

Det statseide luftfartsselskapet reserverer seg likevel om framdriften.

– Dersom det viser seg at det blir en kortere periode fra dette tidspunktet og til ny driver starter opp, vil Avinor som eier av lufthavnen fortsatt ha ansvar for et godt ruteutviklingsarbeid, skriver konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i brevet til departementet.

LES OGSÅ: – Flyplassen bør selges

Laurhammer i LUB reagerer på dette utspillet fra Avinor.

– Jeg synes det er utrolig. I forhold til den klare instruksen fra politisk ledelse i departementet, stiller jeg meg undrende til dette, sier Laurhammer.

Artikkeltags