HAUGESUND: På hver eneste av de 12 regningene du får i løpet av et år er påslaget 39 kroner hvis du betaler med eFaktura/avtalegiro. For papirfaktura er prisen 49.

Haugaland Kraft sendte forrige måned ut 68.000 fakturaer, fordelt på 26.000 eFaktura/avtalegiro og 42.000 papirfakturaer.

Tidligere omtalte Haugaland Kraft påslaget som fakturagebyr, de siste årene er det omdøpt til «fast månedsbeløp». Med rundt 68.000 fakturaer i måneden blir det årlig småpene 36 millioner kroner i kassen til det kommunalt eide kraftselskapet.

Internt bruk

– Vi har aldri brukt begrepet «fakturagebyr» på våre nettsider der vi opplyser prisene. Vi har alltid skrevet «Fast månedsbeløp», sier Gunn Margareth Lassesen, direktør Kommunikasjon & Kundetjenester i Haugaland Kraft.

Haugesunds Avis fant imidlertid en nettside (googlesøk: Haugaland Kraft fakturagebyr) fra 2016 på Haugaland Krafts hjemmeside der begrepene «fakturagebyr» og «Fast månedsbeløp» ble brukt om hverandre i prisoversikten.

– Den siden du refererer til er en intern webside for overføring av prisinformasjon til Forbrukerrådet i 2016 og den daværende prisoversikten som Forbrukerrådet brukte. Den har aldri vært offentlig, eller vært publisert på våre hjemmesider og eksponert for våre kunder. Siden ble lukket for innsyn onsdag ettermiddag. sier Lassesen.

– Må få lov til å tjene penger

– Men hvorfor tar dere 39 kroner i gebyr/fast månedsbeløp fra kunder som betaler med eFaktura/avtalegiro?

– Vi selger en vare. Dere selger aviser – og dere selger dem ikke gratis, dere må ha inntekter. Det samme gjelder for oss.  Vi har et påslag på våre produkter som vi er helt åpne på. Vi har en stab med  ansatte på kundesenteret som håndterer alle kundehenvendelser, folk som produserer regninger og kontrollerer dem og systemer som håndterer dette. I tillegg så kjøper vi inn og betaler for kraftbehovet for våre kunder på daglig basis, hvilket betyr at vi legger ut for denne kostnaden og etterfakturer kunden. Alt dette koster penger. Og vi må få lov til å tjene penger. Hvis vi ikke tjener penger er det heller ikke noe Haugaland Kraft, sier Gunn Margareth Lassesen.

– Dere har konkurrenter som ikke tar fakturagebyr?

– Alle tar seg betalt, men de baker det det da inn i andre påslag. Vi er helt åpne og kaller det fast månedsbeløp, sier Lassesen.

Må opplyse

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet sier til Haugesunds Avis at man kan ta betalt for eFaktura så lenge det blir opplyst hva det blir tatt betalt for.

– En ting er om det er lovregulert, en annen ting er om folk synes det er greit. Jobben vår er å følge opp lovverket, sier Gjedrem.

Forbrukertilsynet mottar en del klager på gebyr som legges på tjenester og som folk mener ikke burde vært gebyrlagt.

– Dette er noe folk er opptatt av, sier Gjedrem.

– Ikke vanlig

Nets (tidligere Bankenes Betalingssentral) knytter banker, bedrifter og forbrukere sammen i et internasjonalt nettverk som legger til rette for digitale betalinger. Nets administrer også nettstedet efaktura.no. Der blir fordelen med eFaktura for deg som forbruker blant annet beskrevet slik:  «Billig. Du får ingen fakturagebyr».

– Det som står der er dessverre ikke korrekt, og det ble endret onsdag ettermiddag. Vi er blitt informert at noen tar fakturagebyr, selv om det trolig ikke er mange. Det har ikke vært vanlig at bedrifter legger fakturagebyr på eFaktura. Gebyr har vært mer benyttet ved papirregninger, sier Stein-Arne Tjore pressesjef i Nets.

– Opplever dere at stadig flere bedrifter tar gebyr på eFaktura?

– Det vet vi ikke, vi ser ikke innholdet i fakturaene – det er en avtale mellom bedrift og forbruker. Vi tilrettelegger bare betalingen og formidlingen av eFaktura, sier Tjore.