FORBRUKER: Til sammen ble ti produkter undersøkt på tampen av 2016, som en del av overvåkingsprogrammet for kosmetikk.

Det er forbudt å bruke hydrokinon i «extensions» (vippeforlengere), men det ble likevel påvist i to slike produkter. Det er lov å bruke en viss mengde av kjemikaliet i neglelim, men Mattilsynet fant for mye av det i to slike produkter. Det ble også påvist for mye akrylat i to typer neglelim. Det finnes ikke regler for bruk av akrylat i kosmetikk, men stoffet er kjent for å være allergiframkallende, ifølge Mattilsynet.

Tilsynet har også analysert 50 hårfarger for å se etter ulovlige kjemiske stoffer som kan være sterkt eller ekstremt allergiframkallende. Bare én av prøvene inneholdt for mye av det sterkt allergiframkallende stoffet p-fenylendiamin.

Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra om de får bivirkninger ved bruk av kosmetikk.