KARMØY: Formannskapet i Karmøy går inn for å ta ansvar for egen søppelinnhenting.

Det har vært en diskusjon i kommunen om privat eller kommunal avfallsamling, men i dag er det bedre kommuneøkonomi for Karmøy å ta det selv.

Formannskapet ble i samme slengen enige om å utrede en sak til kommunestyret om et eventuelt samarbeid med HIM om søppelinnhenting.