Ny tofeltstrasé fra Veakrossen til Helganes-krysset

FV.47: I kartet er start- og sluttpunkt for traséen mellom Veakrossen og Helganesvegen avmerket.

FV.47: I kartet er start- og sluttpunkt for traséen mellom Veakrossen og Helganesvegen avmerket.

Artikkelen er over 2 år gammel

Flere hus- og grunneiere kan belage seg på dialog med Statens vegvesen og Karmøy kommune framover.

DEL

KARMØY: Formannskapet i Karmøy startet mandagens ettermiddagsmøte med en orientering fra representanter fra Statens vegvesen om en ny planlagt to- og trefeltstrasé på fv. 47 fra Veakrossen til Helganes-krysset.

Den nye veien skal få fart i trafikken for både innbyggere og næringsutvikling.

Konsekvensutredningen viser at den 9 kilometer lange strekningen vil skape en god del konflikter med hensyn til hus- og grunneiere, samt kulturminner i området.

– Kjempeinteressant å følge utviklingen av dette prosjektet, kommenterte ordfører Jarle Nilsen.

Den nye veien skal finansieres gjennom Haugalandspakken.

Fakta om fv.47 Veakrossen - Helganesvegen

* Hensikt: Avlaste dagens veg og forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Redusere støy og barriere. Bidra til økt kollektivtrafikk og gi grunnlag før økt sykkel/gange.

* Lengde: 9000 meter

* Pakke: Haugalandspakken

* Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2014-2023

* Fase: Planfase

Artikkeltags