FORSIKRING: Sammenslåingen vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det vurderes om enkelte personrisikoforsikringer skal overføres til det nye selskapet. Planen er at det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet, heter det i en melding fra Sparebank 1.

– Bransjetall viser at selskaper med bankdistribusjon tar markedsandeler og har god lønnsomhet. Sammen med DNB vil SpareBank 1 nå styrke distribusjonen av forsikring gjennom bankene. Samtidig vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen.

– Skadeforsikring er viktig for kundene våre. SpareBank 1 har vært flinke i dette markedet, og vi ser fram til å samarbeide om å bygge en betydelig aktør som både kan lage de beste kundeopplevelsene og gode resultater, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 60 prosent og DNB 40 prosent i det nye selskapet. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor risikoforsikring på over 15 prosent og blir med dette landets tredje største forsikringsselskap.

Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.