KARMØY: Kontaineren blir satt ut i Jomfruvegen - cirka 15 meter nord for båtene i båthavna.

– Vi satser på at den blir stående fram til tirsdag i neste uke. Ved siden av kontaineren vil du også finne boss-sekker og du kan også få sekker utlevert i informasjonsdesken på Oasen storsenter, sier naturforvalter Peder Christiansen i Karmøy kommune.

Innbyggerne har allerede begynt å melde inn både forsøplede kystlinjer og ryddeaksjoner via «Ryddeportalen».

Naturforvalteren forteller at de også kjører et likt opplegg i Ferkingstad Havn.

– Her oppfordrer vi folk til å være med å rydde i området mellom Åkrasanden og Taravika. Selve Åkrasanden og Taravika vil bli ryddet under aksjoner senere i vår, sier Christiansen.

Strandryddeaksjonen Haugalandet er et samarbeid mellom Tysvær, Haugesund, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn, Ragn Sells og Karmøy kommune.

Også i Førlandsvågen

Naturforvalteren i Karmøy oppfordrer folk til å ta kontakt med servicesenteret i sin respektive kommune dersom de vet om plasser der det trengs rydding.

– Spesielt velforeninger som ligger til sjøen oppfordres til å rydde i sitt nærområde, men de fleste velforeningene er allerede flinke med dette. Etter hvert håper vi også skoleklasser, ja kanskje hele skoler blir med på aksjonen, sier naturforvalteren.

Rådgiver gjenvinning og miljø i Ragn Sells, Margareth Einarsdottir, forteller at det i løpet av den første uken også blir tatt initiativ til rydding i området rundt Førlandsvågen i Haugesund.

– Kontaineren vil fra i dag av stå i Førlandsvågen, sier hun.

Aksjonsperioden som i dag settes i gang varer fram til tirsdag i neste uke. Da vil aksjonsledelsen presentere nye områder som skal ryddes.

Se også facebooksiden Strandryddeaksjon Haugalandet.