OSLO: Heimevernet forbereder et kutt fra 42.000 til 35.000 soldater i områdestrukturen. Dette skjer parallelt med at landsdelens eneste militærbase, Kjevik utenfor Kristiansand, er vedtatt nedlagt.

Agder-fylkene og Rogaland, ligger an til å få over 40 prosent av HV-kuttene, skriver Klassekampen. Nå frykter lokale heimevernsledere at Agder-fylkene blir ribbet for siste rest av militær tilstedeværelse.

– Dette får enorme konsekvenser, spesielt på Sørlandet, som i praksis blir liggende åpent uten slik beredskap verken i fred, krise eller krig, sier Knut Aall, områdesjef for Holt heimevernsområde, som omfatter kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei i Aust-Agder. Områdesjefen peker på at Heimevernet også løser viktige oppgaver i fredstid

– Det betyr at befolkningen i Agder ikke kan forvente å få hjelp fra Heimevernet til leteaksjoner om et barn forsvinner. Det betyr også at man ikke har samme beredskap for skogbrannslukking som før.

– Alle husker brannen i Froland – da var det stort sett Heimevernet som bidro til volum i mannskapene til slukking, sier Aall. Skogbrannen i 2008 var den største i Norge siden andre verdenskrig.