Torpedoer fra KNM Helge Ingstad er detonert

Her blir en av toprpedoene detonert i Hjeltefjorden.

Her blir en av toprpedoene detonert i Hjeltefjorden. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sjøforsvarets Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra KNM Helge Ingstad.

DEL

(Bergensavisen:) Torsdag ettermiddag ble rundt halvparten av dem detonert i Hjeltefjorden. Resterende skal detoneres på et senere tidspunkt.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Arbeidet med KNM «Helge Ingstad» pågår fortsatt for fullt etter grunnstøtingen 8. november i Hjeltefjorden. De forbereder seg på å heve fregatten, men har blant annet støtt på problemer med været.

Det var svært mye verdifullt utstyr om bord i fregatten.

Torpedoene har blant annet ligget under vann.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal.

    Usikkerhet og risiko

    Risikoen for personell ble vurdert av Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell til å være for stor dersom torpedoene skulle blitt bragt til land for reparasjon, heter det i pressemeldingen.

    – Det er knyttet usikkerhet og risiko til håndtering av skadet ammunisjon. I dette tilfellet er hensynet til personellsikkerhet vektet høyere enn gevinstene ved en videre håndtering av torpedoene. Ut fra grundige faglige vurderinger av tilstand og alternativer ble det besluttet å detonere torpedoene, sier Berdal.

    Øvrig ammunisjon som fortsatt er om bord «Helge Ingstad» skal også ut av fregatten. Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern, melder Forsvaret.

    Artikkeltags