KARMØY: På Haugalandet er det Friluftsrådet Vest som utgjør Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten har i tillegg til oppgaver som å drifte sjøbaserte friluftsområder og stimulere til bruk av områdene, også ansvar for å ta vare på skjærgården.

Dette gjør de blant annet ved å rydde skjærgården for søppel.

Friluftsrådet Vest er i samarbeid med kommuner, lag, foreninger og privatpersoner på Haugalandet engasjert i arbeidet mot marin forsøpling.

– At vi får økte midler er en anerkjennelse av arbeidet vi har gjort og vår innsats mot marin forsøpling. Styrkingen gir inspirasjon til å videre satse på dette. Det er helt klart positivt for oss og vi er godt fornøyde, forteller leder i rådet Oddvin Øvernes.

Samlet inn 50 tonn søppel

Da Friluftsrådet var med på «Strandryddeaksjonen Haugalandet» i vår, ble det samlet inn 50 tonn søppel.  

– Vi hentet mange store mengder søppel i «bigbags» med vår arbeidsbåt «Astrid» som er godt egnet til formålet, forteller Øvernes.

I tillegg ble det satt ut containere langs Haugalandets kyst, slik at privatpersoner også kunne bidra i ryddeprosessen. På landsbasis ble det samlet inn 400 tonn søppel under vårens ryddeaksjon.