NTB: – Dette er aggressiv markedsføring rettet mot ungdom, sier branninspektør og fagansvarlig i Rogaland brann og redning, Arild Olsen, til Rogalands Avis.

Fyrverkeriaktøren, som har utsalgssted i alle landets fylker, selger fyrverkeri i kategorien «ungdomspakker». Tre av de fire pakkene har en 18-års aldersgrense, mens den siste har en aldersgrense på 12 år. Olsen kaller markedsføringen «upassende».

Også Forbrukerombudet er skeptiske til «ungdomspakkene».

– Jeg kan ikke konkludere med hvorvidt dette er i strid med markedsføringsloven siden vi ikke har behandlet saken, men det reiser helt klart spørsmål etter loven, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en epost til avisen.

Svea Fireworks stiller seg uforstående til kritikken.

– Begrepet ungdom spenner vidt, og kan være alt ifra 14 til 20 år. Vi bruker heller ikke betegnelsen «barn», og er kjempenøye på å følge alle regler og krav, sier daglig leder Anders Sture.