– Vi er ikke stolte

OM TORTURSAKEN: F.v. Liv Kjersti Kvalevaag i Haugesund barnevern, Øistein L. Gunnarshaug i Bufetat Fonna og Trine Hjertholm i Sunnhordland interkommunale barnevern tjeneste snakker ut om hvordan tortursaken har satt sine spor.

OM TORTURSAKEN: F.v. Liv Kjersti Kvalevaag i Haugesund barnevern, Øistein L. Gunnarshaug i Bufetat Fonna og Trine Hjertholm i Sunnhordland interkommunale barnevern tjeneste snakker ut om hvordan tortursaken har satt sine spor.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Nesten hver dag diskuteres tortursaken i barnevernet. – Dette er en sak vi ikke er stolte over, erkjenner Trine Hjertholm.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

 

HAUGESUND: Hun er leder for Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste. Områdeleder i Bufetat Fonna, Øistein L. Gunnarshaug, og leder for Haugesund barnevern, Liv Kjersti Kvalevaag, er enige.

– De unge i tortursaken sliter med at dette er noe de skal ta med seg videre i livet, legger Hjertholm til.

Tortursaken har avslørt barnevernsbarn som søker rus. Tenåringer som begår grov vold. Barnevernsbarn som stadig vekk er på rømmen fra institusjoner, fosterhjem, egne hjem og politiet. Kort sagt: Barn på selvstyr.

– Framstår tortursaken som en skandale for barnevernet?

– Ja, den gjør på sett og vis det. Men mest av alt er dette en tragisk sak i Norge. Vi føler oss både fortvilet og hjelpeløse, medgir Gunnarshaug som understreker at de fleste barna som har havnet i barnevernssystemet, får god omsorg, behandling og oppfølging. Barnevernsbarna i denne saken representerer en liten gruppe, påpeker han.

Rammes av flere lovverk

Ulike barnevern i regionen har hatt ansvar for de tiltalte i tortursaken. Fem av dem er ennå i barnevernets omsorg.

Bufetats områdeleder stilte opp i tingretten og lagmannsretten for å høre på forklaringene fra ofre og tiltalte i tortursaken. Gunnarshaug vil signalisere at barnevernet bryr seg.

– Hver dag tenker vi på hvordan det går med disse ungdommene, og vi er redde for hva de kan utsette seg selv for. Folk skal vite at det ikke står på vår vilje til å hjelpe, men at det avgjørende i disse sakene er å finne egnede, skreddersydde tiltak som kan ivareta dem, sier Kvalevaag.

De tre vil ikke gå inn på enkelttilfeller i tortursaken, men påpeker likhetstrekk.

– Flere av barna rammes av ulike lovverk for sosial, helse, psykiatri, kriminalitet og barnevern. Den ene loven slår den andre i hjel, og sakene er så kompliserte at det må skreddersys helt unike, individuelle behandlingstilbud som i dag ikke finnes, sier Hjertholm.

De tre drar fram eksempler fra tortursaken der de unge har oppført seg så truende, at både lærere og medelever blir redde. Barnevernsansatte etterlyser mer drillet personell som kan ta vare på de aller vanskeligste barna. De som er spesialister i å rømme.

Ikke gode nok tvangstiltak

– Disse barna trenger at noen tør å stå imot. Noen som tåler å gå i konflikt med dem. Sette grenser. Samtidig vil ikke det si at de hører hjemme i et fengsel, mener Kvalevaag som likevel innrømmer at tvangstiltakene som er tilgjengelige for barnevernet, ikke er gode nok – i noen få tilfeller.

– Vi skulle hatt andre rammer som ga oss anledning til å holde på dem lenger, slik at vi kom i posisjon til å gi dem behandling. Og i noen saker, må samfunnet skjermes for disse barna, legger Kvalevaag til.

I forrige uke omtalte Haugesunds Avis en av tenåringene i tortursaken. 18-åringen som har vært i barnevernets omsorg i en årrekke, soner en ransdom i fengsel. Han fortalte at han har fått struktur på livet i fengsel, noe han ikke klarte da han var i barnevernssystemet.

– I fengsel får gutten klare rammer. Han makter ikke å stikke av, og da slipper han å bruke energi på om og når han skal rømme. Det får ham kanskje til å falle til ro, tror Kvalevaag.

Gunnarshaug understreker at barnevernloven ikke er til for å gi straff, men for å gi behandling og omsorg.

Bedre rammer

– Ved ungdomsfengselet i Bergen bor tenåringer som har behov for andre rammer. Her har en mulighet til å gi dem en annen form for oppfølging og behandling, sier Gunnarshaug.

Haugesund barnevern har tidligere hatt omsorg for tilsvarende barn som har hatt store og sammensatte problem.

– De har stukket av flere ganger, og vi har brukt tid på å finne dem. Barna bruker lang tid på å få tillit til voksne. De gangene vi har lyktes er det fordi voksne har vist utholdenhet og forståelse, slik at vi har klart å etablere et tillitsforhold, sier Kvalevaag.

Artikkeltags