Gå til sidens hovedinnhold

- Kravene må gjennomgås

Artikkelen er over 11 år gammel

I dag leverte Klima- og forurensningsdirektoratet sin rapport ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner”.

VATS: I dag la avdelingsdirektør Signe Nåmdal fra Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) fram en ny rapport om miljøkonsekvensene av opphogging av oljeinstallasjoner.

Rapporten ble presentert på et åpent møte i Vindafjordhallen. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var blant tilhørerne.

- Som nasjon har vi et soleklart ansvar for å rydde opp etter oss, og sørge for miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet som oppstår etter oljeeventyret, sier direktør Ellen Hambro for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

I rapporten anbefaler Klif blant annet en gjennomgang av kravene til de fire anleggene i Norge som har tillatelse til mottak og behandling av utrangerte offshoreinstallasjoner.

Rapporten redegjør for forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene framover, den beskriver behovet for kapasitet ved behandlingsanlegg for slikt avfall, og gir anbefalinger om tiltak for å sikre miljømessig forsvarlig håndtering. 

Her er de viktigste kravene: 

■ Anleggene må ha solid kompetanse for å kunne identifisere og håndtere ulike typer avfall og farlig avfall, som tungmetaller, andre miljøgifter, lavradioaktivt materiale og asbest.

■ Avfall må kunne håndteres uten fare for avrenning eller infiltrering til grunnen.

■  Anlegget bør ha et effektivt oppsamlingssystem og eget renseanlegg for forurenset vann, inklusive overflatevann.

■ Alle utslipp må overvåkes gjennom et eget prøvetakings- og analyseprogram for de viktigste utslippskomponentene.

■  Et miljøovervåkingsprogram bør vurderes ved behov for å følge utviklingen i resipienten.

■ Vilkår om at kostnadene for håndtering av farlig avfall dekkes av offshoreoperatøren.

■ Andre forhold som må følges nøye opp hos anleggene, er støy, utslipp til luft i forbindelse med skjærebrenning med mer.

Videre anbefaler Klif at det stilles krav om at det skal gå maksimalt fem år etter nedstengning før opphugging skal iverksettes.

- I tillegg til dette forventer jeg at offshorenæringen tar skikkelig tak i utfordringene. De må lage grundige planer for avvikling av feltene og hvordan de skal bidra til miljømessig trygg sanering og gjenvinning, sier Hambro fra Klif.
 

Kommentarer til denne saken