– Ei tung avgjerd å ta

– For å sikra ei forsvarleg framtid for hotellet, må vi ta inn over oss at det ikkje lar seg gjera å halda ope i fire månader der marknaden tilseier at vi skal ha stengt, seier Barbara Zanoni Utne og Hans Edmund Utne.