Statens vegvesen: – Lysreguleringa har ikkje fungert så godt som me hadde håpa på

Lysreguleringa på strekninga Kyrkjeneset – Berget har ikkje fungert slik som ynskja.