SAMFERDSEL: Frp-politiken Per Sandberg stempler planleggingen av utbyggingen av veiene på Haugalandet som mangelfull.

– En ting er at jeg er motstander av å bruke bompenger for å finansiere infrastruktur. I denne saken er det nærmest et prinsipp at det skal brukes bompenger, men man vet ikke hva man skal bruke bompengene til. Traséene er ikke definert. Det har med kvalitetssikring i forhold til kostnadsspørsmål å gjøre, sier Sandberg.

Han vil ha "en omfattende runde" om Haugalandspakken for å få svar på hva som ligger i prosjektet.

– For meg har det ikke noe hastverk med å få pakken vedtatt. Men hvis flertallet i komitéen og på Stortinget presser gjennom behandling i vårsesjonen, vil vi i Frp foreslå en alternativ statlig finansiering.

Per Sandberg regner imidlertid med at flertallet sier nei til at staten alene skal ta regningen på 2,5 milliarder, og kommer da til å jobbe for en større statlig andel.

Frp og bompenger

– Halsnøysambandet, T-forbindelsen, Oslo-pakke 3, Os-Bergen, ny tunnel Moss-Horten: Her vil Frp bruke bompenger. Samtidig er partiet bompengemotstander. Hvor er logikken?

– Vårt program åpner for bruk av bompenger, svarer Sandberg. – Frp har vært en pådriver i forhold til offentlig og privat samarbeid om vei. Men vi legger til grunn at det skal være en folkeavstemning om spørsmålet, og at det skal finnes alternative traséer hvor folk ikke behøver å betale bompenger. Vi mener dessuten det er brudd på EØS-avtalen å tvinge folk til å betale for noe man ikke bruker.

– Har ikke ditt parti et pedagogisk problem når dere skal forklare hva som skjer på lokalt og regionalt nivå?

– Nei. Jo, i et par tilfeller har våre lokal- og regionalpolitikere gått ut over det som ligger i programmet vårt. Når det gjelder T-forbindelsen finnes en alternativ vei, og ja til bompenger kan begrunnes ut fra det. I Oslo sitter Frp i byregjering og foreslo folkeavstemning, men ble nedstemt. Bystyret påla byrådet å utrede en Oslo-pakke 3 med bompenger. Når du sitter i regjering må du inngå forlik, og vi oppnådde blant annet at det ikke kommer en rushtidsavgift.

ronny. carlsson[AT]haugesunds-avis.no