BRANN/REDNING: Representantskapet i brannsamarbeidet på Haugalandet behandlet mandag kveld søknaden fra Haugesund kommune om å forlate det interkommunale selskapet.

Søknaden ble innvilget, noe som betyr at selskapet går fra ni til åtte medlemskommuner.

Dette skjer imidlertid ikke før i 2020, fordi samarbeidsavtalen innebærer en toårig oppsigelsesfrist.

– Trist

Tysvær-ordfører Sigmund Lier (Ap) var til stede under møtet. Han sier det er trist at Haugesund ikke vil være med videre.

– Samtidig må vi ha respekt for det vedtaket som Haugesund har gjort. De har i dag vært tydelige på at de vil oppfylle sine økonomiske forpliktelser knyttet til samarbeidet, sier han.

– Og de åtte andre kommunene?

– Vi er enige om at vi ønsker å bygge et felles brann- og redningsvesen ilag, sier Lier.

Ingen dramatikk

Fungerende ordfører i Haugesund May Britt Vihovde (V) var også til stede under møtet mandag. Hun opplever en god tone mellom de ulike kommunene.

– Det var ingen dramatikk. Verken stygge kommentarer eller blikk, sier hun.

Vihovde sier Haugesund kommune ser på denne løsningen på en pragmatisk måte.

– Vi går ikke ut av selskapet med brask og bram. Vi kommer til å ta ansvar i egen kommune. Men stiller oss åpen for å kunne samarbeide rundt praktiske og beredskapsmessige ting hvis det blir nødvendig, sier hun.

Uenighet

Det er uenigheter rundt plassering av ny hovedbrannstasjon som er bakgrunnen for at Haugesund trekker seg fra samarbeidet.

Det har ikke lykkes Haugesunds Avis å få en uttalelse fra Karmøy-ordfører Jarle Nilsen (Ap).

FAKTA

Haugaland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap etablert og eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord med til sammen 114.140 innbyggere.

Selskapet er under oppbygging og skal dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsloven.

1. juli 2018 overtar Haugaland brann og redning ansvaret for alt tilhørende brannberedskap i de ni kommunene.

Haugesund valgte å trekke seg fra samarbeidet på oppløpssiden.

Innsatstid: Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Det settes forskriftskrav om 10 minutter til sykehjem, omfattende næringsdrift og tett trehusbebyggelse om det ikke er iverksatt kompenserende tiltak for den økte risikoen.

Videre settes det krav til 20 minutter for tettsteder for øvrig.

Utrykningstid: Utrykningstiden er tiden det tar fra innsatstyrken er alarmert til første innsatstyrke er på hendelsesstedet. Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre mannskaper og en utrykningsleder skal ikke overstige 10 minutter til brann i:

  • Tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning
  • Pleieinstitusjoner som krever assistert rømning
  • Områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende. Utrykningstiden kan være lengre dersom det er installert automatisk slokkeanlegg, men utrykningstiden skal uansett ikke overstige 20 minutter.