Får beholde gjerdestolpene

Haugaland tingrett har bestemt at de 19 gjerdepålene som er satt ned som vegskille på Bjoa, kan bli stående inntil videre.