Deler ut over to millioner kroner

DEL

HAUGALANDET: Sparebankstiftelsen SR-Bank tildeler over to millioner kroner til foreninger og lag bare her på Haugalandet denne høsten.

Prioriterte formål ved denne tildelingen er oppvekst, samfunnssikkerhet og friluftsliv, melder banksjef Inger Rossebø SpareBank 1 SR-Bank i en pressemelding tirsdag.

Følgende får midler av stiftelsen:

FRILUFTSRÅDET VEST

Friluftsliv

Båt til marin forsøpling

500.000

STANGELAND VEL

Oppvekst miljø

Pumptrack bane

300.000

HELSE FONNA HF

Samfunnssikkerhet

Hjertekompresjonsmaskin

170.000

KRINGSJÅS VENNER

Oppvekst miljø

Oppgardering av hytten Kringsjå

150.000

KARMØY RØDE KORS

Samfunnssikkerhet

Oppussing ambulanse

150.000

BOKN IDRETTSLAG

Friluftsliv

Utsiktskikkert

100.000

NORGES KFUK-KFUM

Oppvekst miljø

Oppgradering kjøkken i aktivitetshus

100.000

BYEN VÅR KOPERVIK BA

Friluftsliv

Grillplass

60.000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND, Sveio frivilligsentral

Oppvekst miljø

Prosjektet «Unge Frivillige»

50.000

ÅKRA SPEIDERGRUPPE

Friluftsliv

Skaphenger

35.000

KOPERVIK SPEIDERGRUPPE

Friluftsliv

Lavvo

30.000

STEGABERG GRENDALAG

Oppvekst miljø

Oppussing Grendahus

30.000

NORSK FOLKEHJELP HAUGALAND

Samfunnssikkerhet

Tilhenger

30.000

SPORTSKLUBBEN VARD HAUGESUND

For Alle

For Alle

30.000

FALKEID IDRETTSLAG

For Alle

For Alle

30.000

KOLNES IDRETTSLAG

For Alle

For Alle

30.000

SK VEDAVÅG KARMØY

For Alle

For Alle

30.000

SKJOLD IDRETTSLAG

Oppvekst miljø

Utstyr

26.000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND, avd. Tysvær

For Alle

For Alle

25.000

FERKINGSTAD IDRETTSLAG

Friluftsliv

Merking av turløype

23.000

SKUDENES FJELLAG

Friluftsliv

Oppgradering el-anlegg

20.000

TORVASTAD KFUK/KFUM-SPEIDERE

Friluftsliv

Lavvo

20.000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND, Sveio frivilligsentral

Oppvekst miljø

Utstyr

20.000

VEST KARMØY YL 3:16

Oppvekst miljø

Utstyr

20.000

HAUGALAND KLATRELAG

For Alle

For Alle

20.000

KOPERVIK SOKN

Oppvekst miljø

Utstyr

4.000

Sum Haugalandet2.003.000

Onsdag 4. desember blir tildelingsfest lokalene til Sparebank1 SR-Bank i Kopervik klokken 17.30.

Om stiftelsen:

Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Banks største eier.

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital besto av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital. Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Stiftelsen ble ved etableringen tilført store verdier i form av 36,18 % av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierandelen i banken er 28,3 %.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. Eierskapet skal minst utgjøre 25 % av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Kilde: SpareBank 1 SR-Bank

Artikkeltags