Rammet av konkurs

Kundene kommer til stengt dør hos firmaet i Sørhauggata.