Thon har skrinlagt nok en plan

Både planer om hotellbygg og næring- og kontorbygg er lagt i en skuff. De siste tolv årene har den såkalte Thon-tomten vært et hull, byhage og anleggsplass.