– Tanken var først en bronsestatue. Men vi skjønte at det kom til å bli for kostbart

Minneplaketten over Havnedagene- og velforeningenes store ildsjel Lasse Skjoldal blir avduket torsdag.