– Mange tegner forsikring i tro om at absolutt alt dekkes

Det kan være en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt for råtesopper i sitt eget hus, understreker forsikringselskapet.