Glade for klage om Indre kai

Gjertrud Kjellesvik fra SV fikk ikke fullstendig svar fra ordfører Petter Steen jr. Foto: Einar Tho

Gjertrud Kjellesvik fra SV fikk ikke fullstendig svar fra ordfører Petter Steen jr. Foto: Einar Tho

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ordføreren kunne i bystyret ikke svare på hva vedtaket om Inventums glassfasader på Indre kai egentlig er. I klagesaken skal alt bli bedre belyst.

DEL

HAUGESUND: Plan- og miljøutvalget i Haugesund fattet 10. februar vedtak om å gi Inventum dispensasjon til å beholde oppsatte glassfasader på uterestauranter på Indre kai. Dette har vakt stor debatt.

LES OGSÅ: - Utestedene tøyer stadig grensene
LES OGSÅ: «Jo, Inventum burde ha søkt først»
LES OGSÅ: – Uterestaurantene er ulovlige

Til bystyret onsdag hadde SV ved Gjertrud Kjellesvik og Ap ved Arne-Christian Mohn stilt følgende spørsmål:

“I forbindelse med plan- og miljøutvalget 10. februar 2015, kom det opp en sak under eventuelt. Denne saken var ikke behandlet administrativt og hadde ikke saksnummer.

Våre spørsmål blir da:

1.  Mener ordføreren at vedtaket er en lokal forskrift om serveringsarealene på Indre Kai, eller er det et enkeltvedtak i en konkret byggesak, eller er det en reguleringsendring.

2. Mener ordføreren at dette er en saksbehandling som er i henhold til forvaltningslovens saksbehandlingsregler, herunder plikten til forsvarlig utredning før vedtak fattes.

3. Hvis ikke, hvordan vil ordføreren følge saken videre.”

Spørsmålet kom to dager før møtet, og ordfører Petter Steen jr. (H) svarte følgende:

”På grunn av stor møteaktivitet de siste to dagene har det ikke vært mulig for ordføreren å innhente fyllestgjørende dokumentasjon i forhold til det det blir forespurt om. Ordføreren mener likevel at spørsmålene må få en grundig besvarelse, i og med at det i flere sammenhenger er blitt reist tvil om den valgte fremgangsmåten er riktig. Når slik tvil reises, må den avklares, uten at dette nødvendigvis får innvirkning på den konklusjonen som til slutt blir trukket av fagorganet.

Som det vil være kjent for bystyrets medlemmer, vil vedtaket i plan- og miljøutvalget, der representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet utgjorde flertallet, bli påklaget av andre aktører på Indre kai. Ordføreren finner det da riktig at saken fremmes på ny for utvalget med en klar skriftlig anbefaling fra rådmannen. Dette er normal prosedyre når vedtak i et folkevalgt organ blir påklaget.

I sammenheng med at klagesaken blir forelagt utvalget, forutsetter altså ordføreren at spørsmål 1 og 2 blir besvart av rådmannen med henvisning til gjeldende lovverk og bystyrets delegasjonsreglement.

Spørsmål 3 anses dermed besvart fra ordførerens side.”

Høyres gruppeleder Jarle Utne-Reitan sendte under bystyremøtet ut en pressemelding som sa at utvalgsleder Dagfinn Torstveit (H) kommenterte saken slik:

«Vi har registrert at Arbeiderpartiet og SV er kritisk til saksbehandlingen. Vi kan leve med at folk er uenige med oss i vår politikk, men Høyres varemerke skal alltid være en grundig og ryddig saksbehandling. Derfor er det godt at klager fra berørte naboer vil få sin behandling i plan- og miljøutvalget etter forutgående administrativ saksbehandling. Grunnen til at vi lot denne saken passere på denne måten, var at et overveldende flertall i plan- og miljøutvalget, som Arbeiderpartiet var en del av, støttet så vel fremgangsmåte som resultat. Vi har ingen prestisje i saken.»

Venstre har vurdert å fremme krav om lovlighetskontroll i denne saken.

- På grunn av at en klage nå kommer opp, vil imidlertid saken komme til ny behandling. Det er bra og vi har foreløpig vurdert at det derfor ikke er nødvendig med en lovlighetskontroll. Vi har vært klare hele veien på at denne saken ikke var godt nok belyst til å gjøre endringer i retningslinjer, og det forelå heller ingen søknad om dispensasjon slik vi så det. Konsekvensene av et slikt vedtak kan være store for aktører i denne bransjen. Plan- og miljøutvalget må være klar hvilken makt de har i slike saker og sørge for at konsekvenser av vedtak er grundig belyst, kommenterer Marius W. Rønnevik i Venstre.

Artikkeltags