Over 200 i protestmarsj mot vindmøller

– Vi vil gå på fjellet uten å bli forstyrret av vindmøller og anleggsveier, sier Stine Røthing og Arne Rossebø.