Slåssing, spytting og krangling

Vold, bortvisninger og uenigheter. Dette er nattens hendelser.