HAUGESUND: Hvert år samler messen flere tusen mennesker, hvor folk får anledning til å kjøpe julegaver, lodd, kaffe og kaker.

Inntektene går til det store barne-og ungdomsarbeidet i kirken, kirkens misjonsarbeid i Colombia og diakoniarbeidet med blant annet språkkaféen for innvandrere.

Storfornøyd

Under søndagens gudstjeneste kunne en imponert, fornøyd og glad koordinator, Karl Henrik Brandtzæg, legge fram resultatet på hele 258.000 kroner.

Hele menigheten er mobilisert på denne store dugnaden, og Brandtzæg uttrykte dermed takknemlighet overfor de mange frivillige som på ulike vis har stått på for å få til julemessen.